online ενοτητα

online ενοτητα

Γίνετε πιστοποιημένος ViPR εκπαιδευτής μέσω της online εκπαίδευσης. Η διαδυκτιακή ενότητα ViPR σας εισάγει στην επιστήμη πίσω από το ViPR και τις θεμελιώδεις ασκήσεις με αυτό το εξαιρετικά ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο.