Εγγραφη

Εγγραφη

Για να γίνετε πιστοποιημένος εκπαιδευτής ViPR θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ζωντανή πρακτική εκπαίδευση. Για να αποκτήσετε αυτή τη δυνατότητα και την πρόσβαση στη μονάδα εκπαίδευσης θα πρέπει να έχετε εγγραφεί σε μία ημέρα κατάρτισης ViPR.